Pierwszy klub Rotary powstaAi?? w Chicago z inicjatywy adwokata Paula Harrisa i jego trzech przyjaciA?Ai??, ktA?rzy 23 lutego 1905 roku postanowili stworzyAi?? koleA?eAi??ski krAi??g ludzi reprezentujAi??cych rA?A?ne zawody i branA?e, by wspA?lnie dziaAi??aAi?? na rzecz innych. Po doAi??Ai??czeniu kolejnych czAi??onkA?w powstaje klub, ktA?ry spotyka siAi?? kolejno, rotacyjnie, w firmie kaA?dego z nich. StAi??d pochodzi nazwa Rotary.

ZaAi??oA?yciele Rotary
https://buyclomidonlaine.com/buy-clomid-online-now-to-resolve-your-infertility-issue/infertility/

ZaAi??oA?yciele Rotary

W 1907 roku klub rozpoczyna swoje pierwsze akcje na rzecz lokalnych spoAi??ecznoAi??ci. Duchownemu, ktA?remu padAi?? koAi??, klub funduje nowego, dziAi??ki czemu moA?e on znA?w dojeA?dA?aAi?? do wiernych. Jednak prawdziwAi?? wdziAi??cznoAi??Ai?? mieszkaAi??cA?w Chicago przynosi rotarianom postawienie pierwszego publicznego szaletu w pobliA?u chicagowskiego ratusza.

Drugi klub powstaje w 1908 roku w San Francisco. W 1910 roku dziaAi??a juA? 16 klubA?w liczAi??cych 1.500 czAi??onkA?w. W tym samym roku w Chicago odbywa siAi?? pierwsza Konwencja Narodowego Stowarzyszenia KlubA?w Rotary. ZaAi??oA?yciel ruchu Paul Harris zgadza siAi?? zostaAi?? prezydentem Stowarzyszenia.

Konwencja w Chicago

Konwencja w Chicago

Pierwszy klub poza granicami USA powstaAi?? w 1910 roku w Winnipeg, w Kanadzie. Pierwszy klub poza AmerykAi?? PA?Ai??nocnAi?? powstaAi?? w 1911 roku w Dublinie. W 1916 powstaAi?? pierwszy klub w kraju nie anglojAi??zycznym – w Havanie na Kubie.

W Ai??lad za powstawaniem klubA?w Rotary poza granicami USA w 1912 roku powstaje miAi??dzynarodowe stowarzyszenie zrzeszajAi??ce kluby, ktA?re od 1922 roku dziaAi??a pod nazwAi?? Rotary International.

W 1917 roku utworzono Rotary Endowment Fund, ktA?rego rolAi?? bAi??dzie gromadzenie Ai??rodkA?w na finansowanie projektA?w w kierunku czynienia dobra na Ai??wiecie, jednak przez pierwsze szeAi??Ai?? lat zebrano zaledwie 700 dolarA?w. W 1928 roku Endowment Fund zostaje przeksztaAi??cony w Rotary Foundation. Do dziAi?? wpAi??aty przekroczyAi??y 1,5 mld dolarA?w.

W 1947 redtube online, redtube online, redtube online, redtube online, redtube online, redtube online, redtube online, redtube online. roku zmarAi?? Paul Harris. Na jego czeAi??Ai?? Rotary ustanawia program stypendialny, dziAi?? noszAi??cy nazwAi?? Stypendium Ambasadorskiego. W pierwszym roku dziaAi??ania ze stypendium skorzystaAi??o 18 studentA?w, do dziAi?? jest ich kilkadziesiAi??t tysiAi??cy. W 1957 roku, w dziesiAi??tAi?? rocznicAi?? jego Ai??mierci ustanowiono odznakAi?? Paul Harris Fellow – najwyA?sze odznaczenie rotariaAi??skie.

W 1978 roku rusza program 3 x H czyli Health, Hunger, Humanity, majAi??cy na celu dziaAi??ania na rzecz zdrowia, walki z gAi??odem, poprawAi?? warunkA?w spoAi??ecznych, humanitarnych i kulturalnych w najbardziej zaniedbanych regionach Ai??wiata.

W 1985 roku Rotary ogAi??asza program PolioPlus i stawia sobie za cel zaszczepienie wszystkich dzieci na Ai??wiecie przeciw paraliA?owi dzieciAi??cemu (chorobie Heine-Medina). Do dziAi?? choroba ta zostaAi??a w zasadzie pokonana, liczba przypadkA?w na Ai??wiecie zmniejszyAi??a siAi?? o ponad 99 % a liczba zagroA?onych krajA?w spadAi??a ze 125 do 4.

PoczAi??tkowo statut Rotary International stanowiAi??, A?e czAi??onkami klubA?w Rotary mogAi?? byAi?? tylko mAi??A?czyA?ni. Dopiero w 1989 roku, pod wpAi??ywem orzeczenia SAi??du NajwyA?szego USA, Rada Legislacyjna Rotary International przegAi??osowaAi??a usuniAi??cie ze statutu sformuAi??owania ai??ztylko dla mAi??A?czyznai???.

Do Polski idee rotariaAi??skie dotarAi??y w 1931 r.