Jednym z najczAi??Ai??ciej publikowanych i cytowanych na caAi??ym Ai??wiecie sprawdzianA?w etyki w biznesie jest ai??zTest czterech pytaAi??ai???, stworzony przez rotarianina Herberta J. Taylora w 1932 roku, kiedy poproszono go o zajAi??cie siAi?? chicagowskAi?? firmAi?? Club Aluminium Company, ktA?ra staAi??a na skraju bankructwa. Test czterech pytaAi?? staAi?? siAi?? sprawdzianem produkcji, sprzedaA?y, dystrybucji, ogAi??oszeAi?? i relacji z klientami. Zastosowaniu tej prostej filozofii firma zawdziAi??czaAi??a swe ocalenie.

Test ten w 1943 roku formalnie przyjAi??ty przez Rotary. Pytania odnoszAi?? siAi?? do wszystkiego, co myAi??limy, mA?wimy lub robimy:

  1. Czy to jest prawdAi???
  2. Czy to jest uczciwe wobec wszystkich zainteresowanych?
  3. https://buyclomidonlaine.com/buy-nolvadex-online/ Czy zbuduje to dobrAi?? wolAi?? i przyjaA?Ai???
  4. vegetal vigra review, vegetal vigra review, vegetal vigra review, vegetal vigra review, vegetal vigra review, vegetal vigra review.

  5. Czy bAi??dzie to korzystne dla wszystkich zainteresowanych?

Celem Rotary jest wspieranie i pogAi??Ai??bianie ideaAi??u sAi??uA?by jako podstawy godnych i wartoAi??ciowych przedsiAi??wziAi??Ai??. DziaAi??ania rotarian zmierzajAi?? w czterech kierunkach, zwanych czterema drogami sAi??uA?by.

viagra in singapore where to buy, viagra in singapore where to buy, viagra in singapore where to buy, viagra in singapore where to buy, viagra in singapore where to buy, viagra in singapore where to buy, viagra in singapore where to buy, viagra in singapore where to buy, viagra in singapore where to buy, viagra in singapore where to buy, viagra in singapore where to buy, viagra in singapore where to buy, viagra in singapore where to buy, viagra in singapore where to buy, viagra in singapore where to buy, viagra in singapore where to buy, viagra in singapore where to buy, viagra in singapore where to buy.