Jednym z najczAi??Ai??ciej publikowanych i cytowanych na caAi??ym Ai??wiecie sprawdzianA?w etyki w biznesie jest ai??zTest czterech pytaAi??ai???, stworzony przez rotarianina Herberta J. Taylora w 1932 roku, kiedy poproszono go o zajAi??cie siAi?? chicagowskAi?? firmAi?? Club Aluminium Company, ktA?ra staAi??a na skraju bankructwa. Test czterech pytaAi?? staAi?? siAi?? sprawdzianem produkcji, sprzedaA?y, dystrybucji, ogAi??oszeAi?? i relacji z klientami. Zastosowaniu tej prostej filozofii firma zawdziAi??czaAi??a swe ocalenie.

Test ten w 1943 roku formalnie przyjAi??ty przez Rotary. Pytania odnoszAi?? siAi?? do wszystkiego, co myAi??limy, mA?wimy lub robimy:

  1. Czy to jest prawdAi???
  2. Czy to jest uczciwe wobec wszystkich zainteresowanych?
  3. https://buyclomidonlaine.com/buy-nolvadex-online/ Czy zbuduje to dobrAi?? wolAi?? i przyjaA?Ai???
  4. Czy bAi??dzie to korzystne dla wszystkich zainteresowanych?

Celem Rotary jest wspieranie i pogAi??Ai??bianie ideaAi??u sAi??uA?by jako podstawy godnych i wartoAi??ciowych przedsiAi??wziAi??Ai??. DziaAi??ania rotarian zmierzajAi?? w czterech kierunkach, zwanych czterema drogami sAi??uA?by.

  • SAi??uA?ba klubowi obejmuje wszelkie rodzaje aktywnoAi??ci, ktA?re sAi?? konieczne, aby ich klub dziaAi??aAi?? z powodzeniem;
  • research grade nolvadex, research grade nolvadex, research grade nolvadex, research grade nolvadex, research grade nolvadex, research grade nolvadex, research grade nolvadex, research grade nolvadex.

  • SAi??uA?ba zawodowa to opis moA?liwoAi??ci, jakie uzyskuje kaA?dy rotarianin, aby zaprezentowaAi?? innym czAi??onkom klubu godnoAi??Ai?? i uA?ytecznoAi??Ai?? swego zawodu;
  • SAi??uA?ba spoAi??ecznoAi??ci lokalnej dotyczy dziaAi??alnoAi??ci, ktA?rAi?? podejmujAi?? rotarianie w celu polepszenia jakoAi??ci A?ycia swej spoAi??ecznoAi??ci. CzAi??sto obejmuje ona pomoc mAi??odzieA?y, ludziom w podeszAi??ym wieku, niepeAi??nosprawnym oraz innym, ktA?rzy w Rotary widzAi?? A?rA?dAi??o nadziei na lepsze A?ycie;
  • SAi??uA?ba miAi??dzynarodowa obejmuje wiele programA?w i dziaAi??aAi??, ktA?re podejmujAi?? rotarianie, aby promowaAi?? miAi??dzynarodowe zrozumienie, dobrAi?? wolAi?? i pokA?j. MiAi??dzynarodowe programy pomocy sAi?? tak projektowane, aby sprostaAi?? potrzebom ludzkim w bardzo wielu krajach.